DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Propozice

 • Jičínská Cyklopoint liga je seriál silničních měřených téninků na území Jičínska
 • Zahrnuje 11 bodovacích měřených tréninků (9 individuálních časovek + 1 časovka dvojic + závěrečný hromadný trénink do vrchu)
 • Měřené tréninky se jezdí podle pravidel Jičínské Cyklopoint ligy .
 • Tréninky probíhají za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat ustanovení pravidel silničního provozu.
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené škody.
 • Každý účastník potvrdí podpisem při prezentaci, že je prokazatelně seznámen s podmínkami pořádání tréninku za plného silničního provozu a svou registrací se zavazuje dodržovat dopravní předpisy a pokyny pořadatele.
 • Cyklistická přilba je povinná.
 • Povinnost účastníka je být minimálně 5 minut před svým startem v prostoru startu. V případě zpoždění příchodu na start či jeho neúčasti nemůže být nahrazen jiným účastníkem. Čas startu následujících účastníků zůstává nezměněn. V takovýchto případech nesmí být opozdivšímu se účastníkovi povolen opakovaný start. Po ohlášení se startérovi může odstartovat se zpožděním (čas začal běžet ve chvíli, kdy měl řádně odstartovat).
 • Pokud má účastník těsně před startem defekt nebo závadu na stroji a oznámí to startérovi nejpozději 1 minutu před svým startem, má právo odstartovat po odstartování všech účastníků ve startovní listině.
 • Je zakázána jízda v háku. Účastníci musí dodržovat minimální vzdálenost 10 m za účastníkem jedoucím vpředu.
 • Jsou zakázána doprovodná vozidla, pouze doprovod pro účastníky do 15 let. V tomto případě musí jet doprovod v min. vzdálenosti 10 m za účastníkem.
 • Účastníci startují bez dopomoci druhou osobou a s jednou nohou na zemi.
 •  Do celkového hodnocení se započítává 9 nejlepších výsledků
 • Na každý trénink bude nejpozději 3 dny předem v sekci "Aktuality" umístěn odkaz na přihlašovací formulář.
 • Ukončení přihlášek bude vždy večer před tréninkem v 18:00.
 • Startovní listina bude zveřejněna v sekci "Aktuality" nejpozději dopoledne před tréninkem.
 • Přihlašují se i účastníci, kteří mají zaplacen celý seriál.
 • Předem přihlášení účastníci na jednotlivý trénink startují za normální startovné, přihlášení na místě za dvojnásobné startovné.
 •  Věcné ceny pro vítěze jednotlivých kategorií. 
 • Závěrečné vyhlášení seriálu proběhne následně po vyhlášení výsledků   posledního tréninku!
 • Podmínkou předání věcných cen v celkovém pořadí je účast na nejméně pěti trénincích
 • V roce 2023 NOVĚ vypisujeme soutěž CYKLOPOINT MASTER ! Jedná se o prolnutí silniční JCLa bikovového MTB Cupu. Do celkového pořadí  v CYKLOPOINT MASTER se počítá TOP 9 silničních a TOP 5 výsledků z MTB série. Tato soutěž se týká kategorii od ročníku 1964 - 2006 mužů i žen. Pro vítěze mezi muži bude připravena velmi lukrativní cena v podobě horského kola Merida od CYKLOPOINT Jičín v ceně cca 20 tis Kč. Nejlepší žena a druhý a třetí v pořadí mezi muži obdrží věcné ceny. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v závodě s hromadným startem při silničním podniku Železnice - Tábor (22.8.) Do hodnocení MASTER se počítáte automaticky díky absolvování konkrétního sportovního podniku.

Bodovací klíč:               

 • 1.místo = 200 b
 • 2.místo = 195 b
 • 3.místo = 190 b
 • 4.-10.místo = 187 - 169 b (pokles -3 b)
 • 11.- 50.místo = 167 - 89 b (pokles -2 b)
 • 50.- poslední místo = 88 - 1b (pokles -1b)

- bodovací klíč platí pro celkové pořadí v daném závodě bez rozdílu kategorií

Soutěžní kategorie:

Z 2 = Žáci  (13 - 14 let) - chlapci ročník 2009 - 2010

Z 2 W = Žákyně (13 - 14 let) -  holky ročník 2009 - 2010

K = Kadeti (15 - 16 let) -  ročník 2008 - 2007 

K W = Kadetky (15 - 16 let) -  ročník 2008 - 2007

J = Junioři (17 - 18 let) - ročník 2005 - 2006

J W = Juniorky (17 - 18 let) -  ročník 2005 - 2006

W = Ženy - ženy ročník 2004 a starší

V1 = Veteráni - muži ročník 1973 - 1964 

V2 = Veteráni - muži ročník 1963 a starší

M2 = Muži 2 - muži ročník 1983 - 1974

M1 = Muži 1 - muži ročník 2004 - 1984

 • Start jednotlivých tréninků je v úterý od 17:30 (mimo Vysocké časovky)
 • Prezentace v místě startu od 16:40, pro předem přihlášené nejpozději 15 min. před jejich startem, konec prezentace v 18:00
 • Informace o zrušení tréninku bude v případě extrémě špatného počasí /              organizačních komplikací uvedena v daný den do 14h v sekci "Aktuality" -    vlastní kontrola nutná! 

STARTOVNÉ       (mimo závodu Vysocká časovka) 

 • ročník 2004 a starší  jednotlivý trénink předem přihlášení - 130 Kč + jednorázový poplatek za číslo 30 Kč pro celý seriál, platba na místě 
 • mládež ( 2005 a mladší) -  jednotlivý trénink předem přihlášení - 100 Kč + jednorázový poplatek za číslo 30 Kč pro celý seriál, platba na místě
 • ročník 2004 a starší celý seriál 1000 Kč včetně čísla pro celý seriál, platba na účet ČS 276 1043 063 / 0800, variabilní symbol datum narození, do zprávy pro příjemce napsat „Jičínská Cyklopoint liga“ + zaslat e-mail na adresu petr.kordik@centrum.cz . (v tomto není zahrnuta Vysocká časovka)
 • mládež ( 2005 a mladší) celý seriál 700 Kč včetně čísla pro celý seriál, platba na účet ČS 276 1043 063 / 0800, variabilní symbol datum narození, do zprávy pro příjemce napsat „Jičínská Cyklopoint liga“ + zaslat e-mail na adresu petr.kordik@centrum.cz (v tomto není zahrnuta Vysocká časovka)
 • Předem přihlášení účastníci na jednotlivý trénink startují za normální startovné, přihlášení na místě za dvojnásobné startovné.